Gröna Dalen torsdag 5 juli 2018 kl. 19.00 "Tre trubadurer och en som stör upp"
Entre 150 kr.

På vår sajt presenterar vi den lokala bygdeföreningens historia och olika verksamhetsområden
samt något om övriga aktiviteter i Ransbysätter med omgivningar.
För dig som inte är hemma i dessa trakter kan vi tala om att Ransbysätter är en liten by
som ligger cirka 8 km öster om Lysvik.

 


Loading