Gröna Dalen torsdag 5 juli 2018 kl. 19.00 "Tre trubadurer och en som stör upp"
Entre 150 kr.

Gröna Dalen-programmet 2018 är nu spikat!

På vår sajt presenterar vi den lokala bygdeföreningens historia och olika verksamhetsområden
samt något om övriga aktiviteter i Ransbysätter med omgivningar.
För dig som inte är hemma i dessa trakter kan vi tala om att Ransbysätter är en liten by
som ligger cirka 8 km öster om Lysvik.

 


Loading