Kvarninvigningen

Efter ett antal år i vila återinvigdes Björkaholm Qvarn den 5 december 2004. Det var stor uppslutning av folk på invigningen. Nedan en bild från kvarnens "insida".