BYGDEFÖRENINGEN

RANSBYSÄTTER/ÄLGSJÖBERGS BYGDEFÖRENING

BYGDEFÖRENINGEN


Ransbysätter/Älgsjöbergs Bygdeförening är namnet på den lokala bygdeföreningen här i Ransbysätter. Den bildades 1991 och står bakom många av de aktiviteter som anordnas här i bygden. Den s.k. Gröna Dalen-veckan har t.ex. hållits varje år sedan starten 1994.Ransbysätters gamla skola är numera Bygdegård och har nyligen genomgått en grundlig upprustning.