BARKHUSET

GALLERI

GALLERI BARKHUSET


Lördagen den 6 november-04 invigdes konstgalleriet Galleri Barkhuset i Ransbysätter. Invigningstalare var Bengt Larsson från Hushållningssällskapet i Värmland.


Galleriet har övertagit den lokal där förut det gamla barkhuset vid Björkaholms såg var stationerat.

Galleri Barkhuset ägs av bygdeföreningen och arrenderas numera av bagarmästare Konstantin Messmer som driver Bakarstugan som ligger intill.